DOBROKAVÁRNA

Otevřený prostor pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví nabízíme pravidelně 2 x za měsíc přímo v TOTEMu nebo místě, které je příhodné pro připravený program.

DOBROKAVÁRNY nabízí možnost poznat nové dobrovolníky, sdílet zkušenosti, zorientovat se v aktuálním dění a možnostech dobrovolnictví, vybrat si svoji dobrovolnickou misi, podepsat dobrovolnickou smlouvu nebo příležitost jen tak si popovídat v dobré společnosti nad šálkem čaje či kávy a třeba i s domácím zákuskem, které připravují naše dobrovolnice – seniorky. V rámci DOBROKAVÁREN mají dobrovolníci a zájemci o dobrovolnictví možnost podílet se na plánování a přípravě konkrétních dobrovolnických akcí.

Součástí DOBROKAVÁRNY bývají dobrovolnické supervize, vzdělávací workshopy, semináře, exkurze do jiných organizací a podobně. Na základě dobrovolnických podnětů připravujeme pololetní plán, který je k dispozici na FB, www.totemplzen.cz a na vyžádání u koordinátora dobrovolnictví.