Mentoringová podpora dobrovolnických projektů

Od roku 2010 se zaměřujeme na podporu realizace dobrovolnických projektů, které jsou inspirovány  a realizovány samotnými dobrovolníky. Našim aktivním dobrovolníkům, třídním kolektivům nabízíme mentoringovou podporu při realizaci jejich nápadů.
Potvrdilo se a výsledky ukazují, že příprava samostatného projektu není pro začátečníky jednoduchá, proto volíme postupné fáze „osamostatňování dobrovolnického realizačního týmu skupiny“:

1. Příprava a realizace konkrétních již prověřených krátkodobých projektů: výtvarné dílny, tematicky zaměřené jednorázové akce pro veřejnost, tematicky zaměřené pobyty – pro děti z našich mentoringových programů nebo pro ty, co mají dlouhé prázdniny … apod.,

2. Příprava původních projektů – náměty, které si aktivní dobrovolníci přinesou sami a týmově zpracují a realizují pod supervizí našich koordinátorů.

3. Podporujeme a pomáháme realizovat i školní, třídní projekty plzeňských SŠ, VOŠ a VŠ.

Ve všech fázích mají dobrovolníci k dispozici odbornou pomoc a radu TOTEMového týmu. V rámci příprav dobrovolnického projektu si dobrovolníci s naší podporou mohou vyzkoušet také fundraising pro získání prostředků na vlastní projektové záměry.

PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ

„GIRLY THINKS“ = čtyřměsíční skupinová mentoringová podpora „náctiletých“ slečen ohrožených sociálním vyloučením. Projekt je realizován s TOTEMovou mentoringovou podporou od roku 2017. Realizační tým se skládá z dobrovolnic, které pracovaly aktivně s klienty v mentoringových programech Pět P a KOMPAS®. Zaměřily se na skupinovou mentoringovou podporu „náctiletých“ slečen, které potřebují pozitivní ženské vzory, které postrádají ve svém přirozeném prostředí,  s cílem umožnit jim lépe se orientovat v problémech, které k tomuto věku náleží. V projektu už tuto podporu dostalo několik skupin děvčat. Dobrovolnice pro svůj projekt získaly i finanční podporu z dotačního řízení O2.

ARCHEODEN , který proběhl velmi úspěšně v měsících dubnu v TOTEM, z.s. Bolevec a v listopadu v TOTEM, z.s. Doubravka.

Evaluace dubnové realizace, která probíhala v Mezigeneračním centru TOTEM, z.s. Bolevec. „Celá akce probíhala ve velmi pohodovém duchu. Za celý den se v Totemu vystřídalo přes 80 dětí základních škol a to od nejmenších prvňáčků až po pátou třídu. Pro děti jsme přichystali krátkou prezentaci o práci archeologa, fotografie z vykopávek a ukázky nálezů. Po malých skupinkách si pak mohli vyzkoušet hledání nálezů v pískovišti, výrobu pravěkých šperků, rekonstrukci keramiky nebo si mohli zahrát deskovou hru na téma pravěké vesnice. Na konci děti čekal diplom a sladká odměna v podobě bonbonů. Od dětí jsme měli skvělou zpětnou reakci, a proto bychom chtěli akci zopakovat v září na Doubravce“

KLUBOVÁ ČAJOVNA na Klinice onkologie ve FN Plzeň
Koncem roku 2018 jsme ve spolupráci s pastorační asistentkou na onkologickém oddělení, kde pacienti přijímají chemoterapeutickou léčbu, připravili a pilotně ověřili myšlenku dobrovolnické čajovny pro pacienty, kteří v nemocnici tráví čas léčbou. TOTEMoví dobrovolníci zajišťují servis, občerstvení a zatím 1 x za měsíc i program. Proběhla 2 cestovatelská promítání a z rozhovoru s pacienty kliniky a personálem jsme připravili plán pro rok 2019 – deskové hry, karetní hry, pokračování cestotelských promítání, rukodělné workshopy, zpívání s kytarou apod.

Projekt SPOLU, multiplikace na Klinice psychiatrie FN Plzeň
Projekt jsme připravily ve spolupráci s Markétou Hovorkovou, která byla v roce 2013 – 2014 naší dobrovolnicí pro Dětskou kliniku. Vyjednaly jsme podmínky pro jeho realizaci s managementem FN Plzeň a od srpna 2018 Markéta koordinuje Projekt SPOLU, v rámci něhož studenti psychologie a medicíny (a v budoucnu i dalších souvisejících profesí) docházejí na psychiatrická oddělení a vedou pro pacienty individuální nebo skupinové aktivity. Tento projekt funguje v jiných městech (Brno, Praha, Olomouc, Ostrava, České Budějovice) a od podzimu jsme jej rozšířili i ve FN Plzeň.

KAPKA KRVE ZA TOTEM
V měsíci červenci, kdy bývá velký nedostatek krve na transfúzních stanicích, se 15 TOTEMových dobrovolníků zúčastnilo již po šesté TOTEMové výzvy k darování krve. Jedná se již o tradiční akci, přičemž každou výzvou se počet dárců zvyšuje. Akce je významná tím, že podporuje zejména prvodárce, kterým společné darování pomáhá udělat první krok.