Program DOUČOVÁNÍ

Individuální nebo skupinová podpora dětí (primárně v rámci základního školství), která má za cíl podpořit dítě ve zvládání školních dovedností. Program je zacílen na děti, jejichž rodiče sami nemohou vzdělávat své dítě z důvodu zdravotních nebo z důvodu vlastního nedostačujícího vzdělání.