KAMPa 15+

Individuální mentoringová podpora je určena klientům starším 15 let, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou nedokáží řešit pouze vlastními silami nebo kteří se dostali do střetu s normami uznávanými společností.

Dlouhodobá mentoringová dobrovolnická podpora klienta zahrnuje komplexní podporu klienta v dané náročné životní situaci. Podpora zahrnuje konkrétní činnosti jako např.:

  • asistované doprovody
  • podpora při průběhu správního řízení
  • odlehčovací služba
  • průběžné poradenství podle vývoje situace klienta
  • aktivizace klienta a udržování kvality života
  • psychická podpora 

Proč KAMPa 15+?

Komunikace
Aktivizace
Mentoring
Participace
…pro Plzeňáky 15+