Programy pro starší klienty

jsou určeny klientům starším 15 let, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou nedokáží řešit pouze vlastními silami. Podporujeme i klienty,  kteří se dostali do střetu s normami uznávanými společností.

Dlouhodobá mentoringová dobrovolnická podpora klienta zahrnuje komplexní podporu klienta v dané náročné životní situaci. Podpora zahrnuje konkrétní činnosti jako např.:

  • asistované doprovody
  • podpora při průběhu správního řízení
  • odlehčovací služba
  • průběžné poradenství podle vývoje situace klienta
  • aktivizace klienta a udržování kvality života v individuální i skupinové formě
  • psychická podpora 

KAMPa 15+

Individuální mentoringová podpora je určena klientům starším 15 let, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou nedokáží řešit pouze vlastními silami nebo kteří se dostali do střetu s normami uznávanými společností. Dlouhodobá mentoringová dobrovolnická podpora klienta zahrnuje komplexní podporu…

Podpůrné skupiny

Podpůrné skupiny jsou určené všem klientům v příslušném věku, kteří mají zájem o společné sdílení problémů, informací v náročných životních situacích a nalezení porozumění, kterého se jim v běžných jiných skupinách nemusí dostávat. Skupiny jsou sestavované na základě aktuálních možností…