Podpůrné skupiny

Podpůrné skupiny jsou určené všem klientům v příslušném věku, kteří mají zájem o společné sdílení problémů, informací v náročných životních situacích a nalezení porozumění, kterého se jim v běžných jiných skupinách nemusí dostávat.

Skupiny jsou sestavované na základě aktuálních možností SAS pro rodiny s dětmi a potřeb klientů, sdružují klienty s podobnými problémy.

 

Podpůrné skupiny klientům nabízejí možnost:

  • získání porozumění a podpory, přijetí bez předsudků,
  • prostor pro bezpečné vyjádření vlastního názoru,
  • pomoci jiným v podobné náročné situaci, sdílení inspirace, odvahy a energie pro řešení dané situace,
  • aktivizaci klienta na základě principu „kdo je schopen pomoci druhému, je schopen pomoci sám sobě“.
  • najít nové strategie řešení a modely rolí,
  • komplexního vnímání náročné životní situace,
  • navázání nové sítě sociálních vztahů.

 

Skupiny sestavuje realizační tým SAS a jsou vždy vedeny členem realizačního týmu, při dlouhodobém fungování skupiny je možné přenášet vedení skupiny na její členy z řad klientů. Účast a role ve skupině je dobrovolná a záleží zcela na potřebách a přání klienta. Ve skupině je vytvářeno bezpečné prostředí a důvěrná atmosféra, informace o své situaci poskytuje pouze sám klient na základě svého vlastního uvážení.