Programy pro děti

Do programů jsou zapojovány děti z rodin v náročné životní situaci ve věku primárně 6-15 let. Tyto děti často potřebují individuální podporu či bezpečné chápající prostředí, prostor a možnost zažití úspěchu, kterého jinde nedosahují.

Mohou to být děti, které mají problém zapadnout do kolektivu, stydlivé, nedůvěřivé, s komunikačními obtížemi, s nízkým sebevědomím, děti z minoritní etnické či jazykové skupiny, děti ze sociálně slabých a neúplných rodin, děti s poruchami chování a učení, s výchovnými problémy, hyperaktivní děti, děti s horším školním průměrem, děti z dětských domovů a náhradní péče, děti po traumatickém zážitku, děti s handicapem nebo děti s rodinným příslušníkem s handicapem atd.

 

 

Program Pět P

Pět P je individuální program určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Jedná se o program inspirovaný jeho slavným americkým předchůdcem Big Brothers Big Sisters, který má více než stoletou tradici. Program je založen na individuálním vztahu jednoho…

Program KOMPAS®

Program KOMPAS® je skupinový sociálně preventivní program pro děti ve věku 6 – 15 let. Program je skupinový, schází se spolu vždy skupinka cca 6 dětí se 2 dospělými dobrovolníky, kteří jsou metodicky vedeni a podporováni klíčovým pracovníkem, který je…

Program DOUČOVÁNÍ

Individuální nebo skupinová podpora dětí (primárně v rámci základního školství), která má za cíl podpořit dítě ve zvládání školních dovedností. Program je zacílen na děti, jejichž rodiče sami nemohou vzdělávat své dítě z důvodu zdravotních nebo z důvodu vlastního nedostačujícího…