Nabídka aktivit

TOTEM, z.s. zajišťuje tyto základní aktivity v rámci SAS pro rodiny s dětmi:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • sociálně terapeutické činnosti

 

Konkrétně se jedná o tyto činnosti:

  • Základní sociální poradenství
  • Mentoringová podpora

programy pro děti

– individuální program Pět P

– skupinový program KOMPAS®

– DOUČOVÁNÍ

 

programy pro starší klienty (16-64 let)

– individuální program KAMPa 15+
– skupinová podpora

 

  • Psychologicko terapeutická podpora
  • Další možnosti podpory

– aktivity SAS v rámci krátkodobých a dlouhodobých výjezdů mimo TOTEM, z.s.