TOTEM jako Místo setkávání se

Nabízíme široké veřejnosti prostor najít si své místo, inspiraci, podporu, být součástí komunity.

TOTEMový rozcestník – jednorázové akce, přednášky, workshopy zaměřené na širokou veřejnost

Na kus reci s… – cyklus setkávání se zajímavými lidmi z regionu

Klub Kafíčko – komunitní prostor určený k setkávání klientu i mimo čas pravidelných aktivit

Výstavy a vernisáže v Galerii TOTEMu

Pravidelné celoroční kurzy a kluby (pingpongový klub, TOTEM Art, keramika, komorní sbor PLUS, jóga, různá cvičení a další)