TOTEM pro dobrovolníky

Motto: „Dobrovolnictví je dar člověka člověku.“

Každý máme ve svém diáři jednu, dvě hodinky, které můžeme věnovat dětem, seniorům nebo jiným, kteří nás potřebují…

Co můžete jako dobrovolník dělat? Navštěvovat a podporovat nemocné nebo sociálně znevýhodněné děti , navštěvovat seniory v nemocnici nebo v domovech pro seniory, pomáhat postiženým dětem a dospělým, navštěvovat nemocné v Hospici, asistovat při volnočasových aktivitách dětí a mládeže, zapojit se do TOTEMových mentoringových dobrovolnických programů – Pět P, DOUČOVÁNÍ, KOMPAS, KAMpa 15 + a nebo třeba do Dobrovolnického klubu Klíč . Můžete jako pohádkové čtecí babičky či dědečkové číst dětem v mateřské školce nebo pomáhat objevovat zázraky přírody dětem v naší komunitní komunitní zahradě. Můžete dělat parťáka někomu, kdo nemá štěstí být zdravý a jeho život provázejí různé bariéry. A můžete pomoci dokumentovat akce, zvládat všudypřítomnou administrativu, pečovat o květiny, vařit kávu nebo péct moučníky…

V oblasti dobrovolnictví nabízíme k zapojení například tyto projekty či aktivity:

Management dobrovolnictví pro podporu regionu – příprava a vysílání dobrovolníku do 55 sociálních, zdravotnických a vzdělávacích institucí v Plzeňském kraji

Dobrovolnický klub Klíč – skupina více než 90 dobrovolníku, která formou dobrovolnického zabezpečení jednorázových akcí podporuje NNO v plzeňském regionu včetně TOTEMu

Evropská sbor solidarity – vysílání a přijímání dobrovolníku do 30 let v rámci státu EU

Dobrovolnická podpora provozního zabezpečení Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s.

Seniorské dobrovolnické aktivity:

  • Dobrovolnický klub Letokruhy – skupina seniorských dobrovolníků ve věkovém rozmezí 57 – 88 let, kteří dokáží přinést pomoc a podporu všude tam, kde je jí potřeba…
  • Senioři – lektoři a vedoucí kurzu a klubu pro klienty TOTEMu
  • Dobrovolnická podpora chodu TOTEMu a zabezpečení jednorázových akcí v regionu
  • SOUSEDÉ plus® (Zeitbank 55+) – projekt komunitních mezigeneračních klubů, spolků pracujících na principu sousedské výpomoci, který je implementován do regionu ČR
  • Senioři seniorům – cyklus kulturních hudebních či tanečních vystoupení, díky kterým seniorské soubory přináší radost a kulturní zážitek především do pobytových zařízení soc. péče.
  • Pohákové čtecí babičky či dědečkové – čtení seniorek a seniorů v mateřských školkách.