TOTEM pro rodinu s dětmi

Motto: „Děti jsou živé květy země, jak se o ne dnes budeme starat, takové budeme zítra sbírat plody…”

Od prvopočátku jsme se věnovali podoře rodiny v různých okamžicích jejího života. V současnosti pro rodinu s dětmi realizujeme tyto programy a aktivity.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Mentoringové programy pro podporu rodiny :

  • Pět P – dobrovolnický program nabízející podporu dětem, které potřebují individuální podporu a odborné připraveného dobrovolníka
  • KOMPAS® – dobrovolnický program nabízející pomoc a zapojení dítěte do skupiny vrstevníku, kde dochází k tréninku pozitivního sociálního chování
  • KAMPA 15+
  • Doučování

Mateřské kluby – dopolední setkávání pro rodiče s dětmi, kde je podporována filosofie „být spolu tady a teď“.

Náhradní babička – projekt inspirovaný projektem Trojlístek brněnského Rodinného centra, propojuje rodiny bez babiček a babičky bez vlastních vnoučat.

Jednorázové akce s programem pro děti