Projekt Grundtvig - Program celoživotního vzdělávání 2012 – 2014

Východisko projektu:

Mezinárodní spolupráce dvou dobrovolnických organizací ze zemí zapojených do Programu celoživotního učení (alespoň jedna z organizací musí být ze země, která je členem EU)
doba trvání projektu jsou 2 roky
během trvání projektu každá z organizací vyšle a přijme 2-6 dobrovolníků ve věku 50+
dobrovolníci mohou zrealizovat svůj dobrovolnický pobyt v partnerské zemi buď individuálně nebo ve skupinách
každý dobrovolník se smí účastnit zahraniční mobility pouze jednou
dobrovolnická aktivita může spočívat v jakékoli neziskové činnosti, dobrovolník musí být však vždy předem informován, co přesně bude během svého pobytu v zahraničí vykonávat a za jakých podmínek (tyto informace je nutno uvést již v žádosti o grant)
délka výměnného pobytu dobrovolníka je od 3 do 8 týdnů

Cíl projektu

Cílem této nové aktivity je:
umožnit občanům ze zemí LLP ve věku 50+ vyzkoušet si dobrovolnickou činnost v jiné evropské zemi a podporovat tak informální vzdělávání dospělých
podporovat dlouhodobou mezinárodní spolupráci dobrovolnických organizací
upozornit místní komunity činné v dobrovolnictví na možnost zapojit i občany ve věku 50+ a využít tak jejich bohaté zkušenosti a znalosti

Národní agentura rozhodla o poskytnutí grantu na dobrovolnický projekt Grundtvig v Programu celoživotního vzdělávání naší organizaci.

První úvodní setkání se uskutečnilo v lednu 2013. Bylo provedeno seznámení obou organizací, předběžně byly dohodnuty rámcové podmínky pro výměny dobrovolníků a stanoveny předběžné termíny výměn.

Projektu se účastnilo 2×3 osoby z české a 2×3 osoby z německé strany.

Kontaktní osoba:

Bc. Vlastimila Faiferlíková

koordinátorka projektu

tel.: 377 260 425, 736 489 755

e-mail: faiferlikova@totemplzen.cz