Projekt Impuls 2010 – 2012

Partneři projektu: GmBH Kifas Waldmünchen

Cílem projektu Impuls bylo přinést:

  • Nové informace pro vedoucí klubu seniorů
  • Výměnu know-how seniorských aktivit mezi českou a německou stranou
  • Rozvinout dialog přesahující hranice

Výstupem projektu:
Posílené vedení seniorských klubů schopné pořádat své aktivity a nabídky podle zájmu účastníků s plnou znalostí společenské situace a zajímavé a obohacující pro své členy
Nabídka různých témat témata a možností pro aktivizaci seniorské cílové skupiny
Aktivní dialog přesahující přes hranice, plán vybudovat síť přeshraničních kooperací

Účast
– 16 seniorů na české straně
– 8 seniorů na německé straně

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kostner

koordinátor projektu Impuls