Šance stáří 2009 - 2010

Východiskem projektu Šance stáří je stárnutí populace – nejcharakterističtější rys demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy. Tento demografický vývoj bude v dalších letech nepochybně pokračovat. Přispěje k němu zestárnutí populačně silných poválečných ročníků a v dalším období zejména prodlužující se doba dožití z důvodu vyspělé zdravotní a sociální péče. Situace vede ke vzrůstu podílu starších lidí na celkovém složení obyvatelstva. V různých regionech se demografické složení věkové struktury liší. Nelze proto nějakým jednotným plánem stanovit opatření pro spokojený život všech starších obyvatel.

Vnímáme potřebu nové inovativní koncepce seniorské politiky, která:

 1. Zohlední věkovou, zájmovou i schopnostní různorodost seniorské populace
 2. Spojí různé oblasti veřejného života, jako je sociální, dopravní, vzdělávací, zdravotní i urbanistická, a jejímž cílem bude aktivizace potenciálu třetí generace.

Cíl projektu:

Projekt šance stáří je zasazen do příhraničního regionu Východního Bavorska a Západních Čech a jeho cílem je přinést:

 • lepší chápání demografických změn ve společnosti
 • výzvu a šanci starším občanům aktivně se podílet na pozitivních dopadech těchto změn
 • možnost, aby se starší občané společně vyvíjeli s ostatními na základě vlastních preferencí a zájmů
 • příležitost, aby se starší občané sami angažovali v nastavení a uspokojování svých potřeb, aby byli aktivními realizátory zvolených projektů, zaměřených na zlepšování svého regionu a života v něm
 •  nabídnout otevřený prostore pro komunikaci, přeshraniční spolupráci a utváření nového pohledu na seniorskou problematiku

Doba realizace projektu: duben 2009 – prosinec 2010

Cílová skupina projektu:

 1. Všechny organizace zabývající se problematikou života seniorů, které chtějí, aby i člověk v pokročilejším věku měl šanci být zodpovědný za to, co se v jeho okolí, společnosti, regionu děje.
 2. Všichni občané seniorského věku, kteří mají ještě spoustu sil a chtějí se s námi pustit do realizace nových a inspirativních nápadů a získat tak množství impulzů a podmínky pro zajímavou činnost v další etapě svého života.
 3. Občané z okresů Waldmünchen, Cham, Schwandorf, regionů Domažlice, Klatovy a Plzeň

Aktivity projektu:

 1. Setkání u kulatých stolů (Cham, Schwandorf, Domažlice, Klatovy a Plzeň) – setkání všech občanů, organizací a komunálních politiků, kteří mají zájem o zlepšování života občanů v konkrétním regionu
 2. Demografické workshopy (Cham, Schwandorf, Domažlice, Klatovy a Plzeň) – setkání seniorů nad konkrétními projekty, nápady, inspiracemi na vylepšení života v regionu, nabídka k aktivnímu zapojení seniorů do realizace těchto nápadů
 3. Vzdělávací semináře (kurzmoduly) – cyklus vzdělávacích seminářů zaměřených na přípravu seniorů pro realizaci projektů, zkvalitňujících život starší věkové populaci a celého regionu. Semináře jsou realizovány jako přeshraniční setkávání seniorů z regionů Cham, Schwandorf, Domažlice, Klatovy a Plzeň.
 4. Konference – úvodní a závěrečné přeshraniční setkání nad problémy demografických změn v 21. století v regionů Bavorsko a západní Čechy
 5. Příprava konkrétních seniorských projektů, které budou realizovány jako výstup z projektu Šance stáří

Souhrnné informace o myšlence projektu, průběhu i jednotlivých výstupech naleznete v BROŽUŘE K PROJEKTU ŠANCE STÁŘÍ