Příběhy plzeňských míst 2012 - Paměť Slovan

Projekt Příběhy plzeňských míst 2012, který TOTEM seniorům  nabídl, byl každý  rok tématicky vymezen hranicemi městského obvodu Plzeň 2- Slovany. Pátrali jsme v „ paměti Slovan“ – jak se tento plzeňský obvod utvářel, co je pro něj charakteristické. Řeč byla o historických milnících obvodu, šli jsme hluboko do historie až ke starým Slovanů, vytvářetli jsme rituál oživení paměti a naše poznávání a pozornost byla upřena k objektu bývalého pivovaru Světovar souvislosti jeho vzniku i zániku v letech 1910-1934.

Naše poznávání probíhalo zážitkovou formou ve skupině, která pracovala s  21 přihlášenými seniory.

Oprava a zprovoznění části objektu bývalého pivovaru Světovar bylo jedním z hlavních cílů Evropského města kultury 2015. Zážitkové programy, které za TOTEM, z.s realizovala Mgr. Barbora Šťastná, nabídly materiál, informace a poznání toho, jak může být vnímán genius loci místa seniorskou skupinou a jakou formou lze s místem dále pracovat pro další cílové skupiny.

Na podzim 2012 byly vystaveny  výstupy projektu výstava Člověk, čas, proměny …, jejíž náplní bylo představit výstupy ze zážitkových programů a dalších materiálů, které vznikly v uplynulém období k tématu Slovany- Světovar. Artefakty byly vystaveny přímo v objektu Světovaru a v nově otevřených prostorech TOTEMu na Kaznějovské 51,Plzeň.