Program KOMPAS®

Program KOMPAS® je skupinový sociálně preventivní program pro děti ve věku 6 – 15 let. Program je skupinový, schází se spolu vždy skupinka cca 6 dětí se 2 dospělými dobrovolníky, kteří jsou metodicky vedeni a podporováni klíčovým pracovníkem, který je přítomen všem probíhajícím schůzkám. Skupina se schází pravidelně každý týden na 2 až 3 hodiny po dobu min. 5 měsíců a věnují se různým volnočasovým aktivitám jako jsou hry, výlety, sport atp. Aktivity jsou zaměřené na posilování sociálních a komunikačních dovedností děti.

Název programu KOMPAS® je složen z několika slov, které charakterizují jeho podstatu:

KOMUNIKACE

PARTNERSTVÍ

SPOLUPRÁCE

 

Program se opírá o základy kanadského programu P.E.A.K. (Partnership to Educate and Advance Kids).

Program KOMPAS® pomáhá dětem rozvíjet pozitivní návyky a zájmy, dává jim příležitost k rozvoji po všech stránkách jejich osobnosti. V bezpečné menší sociální skupině mají děti možnost uplatnit a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zažít úspěch i v oblastech, ve kterých je pro ně běžně nedosažitelný.