Program Pět P

Pět P je individuální program určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Jedná se o program inspirovaný jeho slavným americkým předchůdcem Big Brothers Big Sisters, který má více než stoletou tradici. Program je založen na individuálním vztahu jednoho dítěte s jedním plnoletým dobrovolníkem, který trvá obvykle po dobu jednoho školního roku, ve kterém se spolu scházejí na 2-3 hodiny 1x týdně.

 

Název Pět P vznikl podle počátečních písmen slov, které jej charakterizují:

Přátelství mezi dítětem a dobrovolníkem (rovnocenný vztah dvou jedinců)

Péče o zdravý rozvoj dítěte po stránce tělesné i duševní

Pomoc dítěti při zvládání náročných situací všeho druhu (např. problémy ve škole, s kamarády, doma, puberta…) a při začleňování do přirozených sociálních skupin dítěte

Podpora samostatného rozhodování dítěte, kreativního myšlení, samostatnosti, zvládnutí náročného životního období atp.

Prevence nežádoucích forem chování (např. záškoláctví, kouření, podpora zdravého životního stylu a trávení volného času), předcházení rizikovým situacím, které vedou k selhání dítěte.

 

Každé dítě v tomto programu má svého dospělého kamaráda, který je mu rovnocenným partnerem a oporou v situacích, které mohou pro dítě být bez pomoci špatně zvladatelné.  Dítě v bezpečném vztahu získává sebedůvěru, nachází nové zájmy, učí se dovednosti přenositelné do jiných situací apod.