SOUSEDÉ PLUS®

Projekt SOUSEDÉ plus® přineslo do České republiky v září roku 2012 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. (dále jen TOTEM, z.s.) ve spolupráci s rakouským partnerem Dachverband ZeitBank55+ a německým partnerem SPES e.V. Tehdy ještě nesl název Zeitbank55+ stejně jako jeho rakouský vzor.
Od roku 2017 se projekt SOUSEDÉ plus® stal součástí většího projektu, který byl zacílen na různorodou aktivizaci seniorů v celé České republice PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI ČR DO AKTIVNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA – cílená cesta k rozvoji duševních a fyzických sil seniorů a udržení kvality života ve starším věku

Projekt je postaven na principu sousedské výpomoci a sounáležitosti seniorů a chce tak zvyšovat kvalitu života ve stáří, kdy pomalu ubývá fyzických sil a člověk se postupně stává závislý na svém okolí – na své rodině nebo odborných institucích. SOUSEDÉ plus® chtějí tuto chvíli co nejvíce oddálit a prodloužit dobu, kdy člověk může zůstat ve svém přirozeném prostředí. SOUSEDÉ plus® je dobrovolnický projekt, ve kterém si lidé vzájemně pomáhají.

Lidé zapojení do projektu, a nemusí se vždy jednat o seniory, vytvářejí tzv. komunitní kluby (spolky), prostřednictvím kterých se vzájemně podporují a pomáhají si. Tyto skupiny přispívají k udržení aktivity a samostatnosti zapojených členů. Každý člen klubu (spolku) nabídne oblast, činnost, kde může být někomu jinému nápomocný a na druhou stranu pojmenuje oblast, ve které by potřeboval sám pomoci. Hodiny odvedené pomoci jinému člověku se zaznamenávají na časové konto, kde se střádají a tyto nastřádané hodiny využije senior pro svoji potřebu. Příkladem může být: pomoc v domácnosti nebo při pracích
na zahradě, pomoc při opatrování zvířat, pomoc při písemném styku nebo při návštěvách úřadů, nákupy, pomoc při cestování apod.

Klub či spolek SOUSEDÉ plus® může založit jakákoli skupina minimálně tří lidí, která nemusí být čistě seniorská. Je možné i mezigenerační propojení. Založení klubu (spolku) je výhodné všude tam, kde by sousedská pomoc mohla být potřebná. Založení klubu (spolku) umožní zejména starším lidem zůstat co nejdéle tam, kde jsou zvyklí. Budou pak mít jistotu, že jim někdo bude pomáhat, a to je pro jejich klidný a plnohodnotný život to nejdůležitější.

Projekt SOUSEDÉ plus® nabízí pomoc i proti pocitům osamělosti, izolace, proti depresím a obavám z budoucnosti. Přináší šanci seniorům nebýt závislými, najít si přátele, podporu
a získat impulsy a nápady pro volný čas.

Rakouští tvůrci projektu si jej představují jako čtvrtý pilíř našeho zabezpečení na stáří. Prvním pilířem, kterým si zajišťujeme zabezpečení, je naše práce. Druhý pilíř tvoří penzijní připojištění. Třetím pilířem je samozřejmě rodina, kterou jsme založili a která nás podpoří.
A SOUSEDÉ plus® mohou být ještě čtvrtým opěrným bodem, který nám může v zátěžových situacích i v běžném životě pomoci.