Změna názvu projektu na "SOUSEDÉplus®"

Vzhledem k tomu, že původní název programu „SOUSEDÉ 55+“ byl v průběhu realizace projektu (Příprava implementace programu Sousedé 55+ do regionů České republiky) jinou právnickou osobou v dubnu 2015 zaregistrován a použit s obsahem, který pracuje s cílovou skupinou seniorů, ale nepracuje s pravidly Zeitbank 55+ (které se TOTEM, z.s. v rámci partnerství Evropské sítě Zeitbank 55+ pro realizaci v ČR zavázal dodržovat), bylo nutné aktualizovat název projektu na „SOUSEDÉ plus®“.

Pro více informací navštivte stránky projektu www.sousede-plus.cz