Do Nové Huti a do Chrástu

Vycházka – přeloženo na 17. 8. 2022

Vydejte se Václavem Hebedou do Nové Huti a prozkoumejte společně zajímavá místa. A že jich tu můžete objevit pěknou řádku. Nová Huť je plná úchvatných vilek z první republiky, najdete tu upravený park i dřevěnou zvoničku, nepřehlédnete Bílý mlýn, který stále pracuje… Z Nové Huti pak můžeme kolem mohylového pohřebiště pokračovat mezi poli a loukami do Chrástu, kde se přímo nabízí udělat sladkou tečku za vycházkou v místní cukrárně. Celá trasa je cca 4 km dlouhá. Bližší informace při přihlášení.

není vypsaný žádný termín