Inovační projekt

Projekt Příprava na budoucnost – inovace seniorských programů v TOTEM z.s.

Od května 2023 se TOTEM účastní inkubační fáze projektu podpořeného v dotačním řízení Sociální inovace v OPZ+, které vyhlásilo loni na podzim MPSV ČR prostřednictvím svého Kompetenčního centra. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu Zaměstnanost plus.

Spolu s designovým studiem Pábení zkoumáme posun v životních zkušenostech a očekáváních přicházející generace našich klientů, kterým je nyní kolem 60 let.

Co nás zajímá?

Pozorujeme mezi přicházejícími klienty posun v zájmech a cílevědomějším přístupu k plánování poslední třetiny života. Inovační projekt nás má jako organizaci nabízející sociální služby na tuto možnou změnu připravit.

Na čem pracujeme?

 • sledujeme zahraniční trendy
 • hovořili jsme s experty na různé životní situace
 • proběhly modelové rozhovory s našimi stávajícími klienty
 • průběžně probíhají rozhovory s našimi potenciálními klienty, kteří k nám budou přicházet v horizontu 3-5 let

Co bude výstupem projektu?

Koncem roku 2023 představíme modelový příklad nového typu služby, který budeme pilotně zkoušet v ostrém provozu na jaře 2024.

Hledáme respondenty pro hloubkové rozhovory:

 • uvítáme tipy a kontakty na lidi, kteří by nám chtěli pomoci lépe zacílit naše služby
 • máme připravený cca hodinový strukturovaný rozhovor na různá témata
 • rozhovor může proběhnout online, v klidné kavárně ve městě, na pobočce v TOTEMu i jinde
 • zajímají nás lidé, kteří plánují odchod do důchodu v nejbližších 3-5 letech
 • orientačně cílíme na respondenty narozené kolem roku 1960
 • rádi si promluvíme i s těmi, kteří se s TOTEMem zatím nepotkali a naše služby a aktivity nevyužívaji nebo neznají
 • ozvěte se kdykoli – rozhovory plánujeme vést dlouhodobě i po ukončení inovačního projektu

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Bláhová
e-mail: blahova@totemplzen.cz