Sociálně aktivizační služba pro seniory

Posláním služby je aktivizovat seniory a osoby se zdravotním postižením tak, aby se nenásilně, prostřednictvím smysluplně tráveného volného času, udržovali ve fyzické a duševní kondici a oddálili nebo úplně eliminovali stav, kdy potřebují celodenní pomoc druhé osoby. Skupinové aktivity pojímají různá témata a oblasti. Nabízíme kurzy a kluby vzdělávací, pohybové, hudební, tvořivé, osobnostně–rozvojové, jazykové, technicky zaměřené. Nejenže se účastník rozvíjí v oblasti, která mu je blízká, ale přichází do kontaktu s lidmi se stejným zájmem, což otevírá prostor pro sociální kontakty a brání obecně sociální izolaci lidí v seniorském věku. Navíc je účast v aktivitách v seniorské populaci vnímána jako prestiž a i tato skutečnost napomáhá k větší motivaci jednotlivců pravidelně docházet, rozvíjet se v tom, co je baví a zajímá, pracovat na sobě, setkávat se s lidmi, navazovat nová přátelství, získávat informace o nových technologiích a trendech, zůstat orientovaný v moderní době a moci v ní participovat a mnoho dalšího.

Jednorázové akce v tzv. TOTEMovém rozcestníku doplňují uzavřené skupinové aktivity a reagují na aktuální témata, trendy, roční období, atd. Jde převážně o přednášky, koncerty, besedy, taneční odpoledne, pohybové kluby, literární setkání, výstavy a další.

O klienty individuálně pečuje tým profesionálních pracovníků, který u každého mapuje jeho očekávaní při vstupu do služby a pravidelně hodnotí, zda jich bylo dosáhnuto a pokud ne, jak toho docílit, dokáže poskytnout základní sociální poradenství, doprovázet při složitých životních situacích a spolupracuje s dalšími organizacemi v místě.

 

Můžete nás kontaktovat na emailu senior@totemplzen.cz nebo se obrátit přímo na jednotlivé pracovníky, kteří se v TOTEMu věnují seniorům (v rámci sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP).