Akademie třetího věku

 

O Akademii

Vzdělávání školou nekončí... Jak vznikl nápad, založit Akademii třetího věku v TOTEMu? Na podzim 2008 jsme se s TOTEMem účastnili konference nazvané Senior living zaměřené na bydlení a zdravý životní styl seniorů. Zde vznikl první impuls i inspirace založit Akademii třetího…

Jak funguje Akademie

Navštěvování kurzů Akademie třetího věku je podmíněno zápisem. Zápis se koná ve stanoveném termínu, v průběhu září. Před zahájením letního semestru se koná dozápis na uvolněná místa v jednotlivých oborech. Každý ročník je rozdělen na dva semestry. Zimní semestr začíná…

Harmonogramy a změny

Nabídka kurzů Akademie třetího věku a jejich harmonogram pro zimní semestr 2023/2024 je k dispozici zde: Pro bližší informace kontaktujte koordinátory A3V: Jakub Kladiva, tel. 736 489 754, email: kladiva@totemplzen.cz Michaela Rubášová, tel. 608 744 002, email: rubasova@totemplzen.cz.  

Obory Akademie

V rámci Akademie třetího věku nabízíme zájemcům jednotlivá témata (kurzy), která souvisí s některým ze čtyř akademických oborů, a to Nauka o člověku, Člověk ve společnosti, Historie a místopis a Věda a technika.  

Loga podporovatelů

Děkujeme za dlouhodobou podporu našim partnerům: