Epocha salonů

Komentovaná prohlídka výstavy

Navštivte s námi plzeňskou Západočeskou galerii, kde probíhá výstava Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914). Výstava představuje české salonní umění v jeho evropském rozměru se snahou prezentovat i díla největších hvězd evropského salonního umění. Proto nebudou chybět např. Jean-Léon Gérôme, Hans Makart, Jan Matejko, Mihály Munkácsy, či Walter Crane a další. Časové ohraničení lety 1870–1914 zahrnuje období, kdy bylo salonní umění na vrcholu své obliby, ale i jeho pozdní, závěrečnou fázi. Ač na výstavě Epocha salonů budou převažovat malířská díla, zastoupeni budou také sochaři, především Josef Václav Myslbek, a grafikové. Ve výstavní síni Masné krámy nás výstavou s komentářem provede Mgr. Jiří Hlobil.

není vypsaný žádný termín