Janovský mokřad

Přírodovědná vycházka

Díky bobru evropskému, který se před několika lety vrátil zpět do oblasti nedaleko Nýřan, vznikl v místě bývalého rybníka a polí mokřad. Na velké části území se dlouhodobě nachází výjimečně cenný a druhově bohatý mokřadní ekosystém s výskytem více než 50 druhů ptáků, z nichž 19 patří k zvláště chráněným druhům. Zdejší příroda tak znovu ožila a můžete tu najít nejen mokřadní druhy živočichů, ale také řadu dalších vzácných ptačích druhů. Ze vzácných ptáků tu hnízdí například chřástal vodní, slavík modráček, bramborníček hnědý nebo jeřáb popelavý. Tenhle neobyčejný kus přírody se stal před rokem přírodní rezervací Janovský mokřad o rozloze 72 ha. Místní cenný biotop tu pomáhají udržovat také divocí koně a pratuři. Zavítejte spolu s námi do těchhle míst a objevte jejich kouzlo. Průvodcem nám bude Ing. Jiří Vlček, ornitolog a referent na úseku ochrany přírody Plzeňského kraje. Trasa našeho putování bude celkem cca 6 km dlouhá a částečně povede náročnějším terénem.

není vypsaný žádný termín