Kozlovská stráň a Svaté pole

Terénní exkurze

Zajímá vás co se děje v trávě nebo jaké zajímavé a vzácné rostliny můžete při cestách krásnou českou přírodou vidět? Témeř 9kilometrový výšlap, zaměřený na botaniku a entomologii, nás zavede ke dvěma přírodním památkám v okolí Horažďovic. Navštívíme Kozlovskou stráň s vápencovými výchozy, suchomilnou vegetací a výskytem hořečku mnohotvarého českého (s trochou štěstí jej uvidíme v květu) či lokalitu Svaté pole s luční vegetací a výskytem ohrožené orchideje vstavače kukačky. Budeme si všímat změn v přírodě a navíc si můžete vyzkoušet i práci s botanickým klíčem a také odlov a určování hmyzu. Na závěr se zájemci budou moci podívat i do horažďovického envicentra Proud, které pro nás botanickou vycházku zajišťuje.

není vypsaný žádný termín