Luftova zahrada

Pojďte s námi navštívit Luftovu zahradu, která se nachází nad pravým břehem řeky Radbuzy. Luftova zahrada je cenný příklad zahradního umění z období první republiky v plzeňském regionu, je to poklidná přírodní partie bohatá na vodu, mokřadní a vlhkomilnou vegetaci, obojživelníky a ptáky. Nachází se zde množství letitých exotických dřevin. Zahrada byla „znovuobjevena“ v r. 1996 a od té doby probíhá její postupná obnova s ohledem na finanční možnosti města Plzně, v jehož majetku je od r. 1991. Luftovou zahradou nás provede Ing. Petr Kuták. Bližší informace při přihlášení.

Na akci je možné se přihlásit až poté, co světlo světa spatří celý přehled TOTEMových akcí na daný měsíc i v papírové podobě, což obvykle bývá poslední pátek v měsíci předcházejícím.

není vypsaný žádný termín