Na Vyšehrad aneb Českou historií do kopce i z kopce

Krásná vycházka

Tato kruhová vycházka nás po nábřeží dovede na hradby vyšehradské citadely a přes údolí potoka Botiče na málo známý Karlov, nadchne romantickými pohledy na město, ale i pozoruhodnou přehlídkou architektury. Trasa nás zavede na legendami opředený Vyšehrad, na zdejší hřbitov s hrobkou Slavín a na barokní hradby. Podél parku Folimanka vystoupáme na Karlov a kolem Zemské porodnice u sv. Apolináře a botanické zahrady na Albertově se zase vrátíme na začátek na Palackého náměstí. Tato vycházka je náročnější, cca 7 km dlouhá se stoupáním a klesáním. Na setkání v novém roce se těší Hanka Čadová.

není vypsaný žádný termín