Nejen za vodou do Spáleného Poříčí

Přírodovědná (ekologická) vycházka

Ve Spáleném Poříčí zamíříme nejprve k ekologickému centru, kde budeme mít možnost podívat se do místní záchranné stanice zvířat. Pak nás čeká asi 5kilometrová vycházka kolem vodní nádrže Dolinka a dál přes louky do lesa Obecník. Cestou si budeme povídat o tom, jak funguje ekosystém louky, pole nebo lesa, kterými budeme procházet. O trochu víc se ale zaměříme na vodní ekosystémy – zjistíme, jak funguje říčka, malý potůček, menší vodní nádrž v zemědělské krajině nebo podobná nádrž v lese. Ukážeme si i ekologický vývoj nedávno vybudované vodní nádrže. Všimneme si zajímavých druhů rostlin, které při naší vycházce potkáme, a zkusíme odchytit některé vodní organismy. Průvodcem nám bude Ing. Petr Pelikán.

není vypsaný žádný termín