Příroda v pohybu & Příroda pro budoucnost

Komentovaná prohlídka výstavy a stálé expozice

Věděli jste, že na Rokycansku můžete spatřit mývala, orla i přímořské rostliny? Na výstavě Příroda v pohybu, kterou nás v rokycanském Muzeu Dr. Bohuslava Horáka provede její kurátor, Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D., se seznámíte se zajímavými druhy savců, ptáků, bezobratlých živočichů, květin, mechů a lišejníků, jež se v nedávné době šířily nebo stále ještě šíří na našem území z různých koutů Evropy i jiných částí světa, ať samovolně či s přispěním člověka. Los, šakal, hrdlička zahradní i křižák pruhovaný jsou už dosti známí, ale co například křivonožka vehnutá, psík mývalovitý nebo solnička slanomilná?

A když v muzeu budeme, prohlédneme si s komentářem našeho průvodce, kterým se pro tuto příležitost stane RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, také stálou expozici Příroda pro budoucnost, která ukazuje rozmanitosti přírody Rokycanska. Představuje obojživelníky, ptáky, savce i vzácné rostliny, vyskytující se v regionu. Seznamuje s chráněnými územími – přírodními parky a rezervacemi, přírodními památkami, památnými a chráněnými stromy.

není vypsaný žádný termín