Ptačí vodní svět jako na dlani

Přírodovědná vycházka

Společně zavítáme do malé přírodní rezervace Nový rybník, která chrání pestrý vodní svět. V nenápadném mokřadu vytvořeném přehrazením Lučního potoka se vyskytuje více jak 30 druhů ptáků, jejichž život je spjatý s vodním prostředím. Právě zde má jednu z největších hnízdících kolonií v západních Čechách racek chechtavý. V mokřadech se vyskytují ale i vzácnější druhy, jako třeba potápka černokrká, čírka obecná nebo chřástal vodní. Území je domovem i mnoha obojživelníků, jejichž typické kvákání uslyšíte desítky metrů daleko. Chcete se přesvědčit? Vydejte se s námi pozorovat život v mokřadech. Průvodcem nám bude Ing. Jiří Vlček, ornitolog a referent na úseku ochrany přírody Plzeňského kraje, který nám o rezervaci i jejích obyvatelích bude povídat. Vystoupáme i na dvoupatrovou vyhlídkovou věž. Trasa našeho putování bude celkem cca 4 km dlouhá a částečně povede náročnějším terénem. Bližší informace při přihlášení.

není vypsaný žádný termín