Rozkvetlá Zvoníčkovna

Botanická vycházka

Vydejte se s námi prozkoumat PR Zvoníčkovna a objevovat její „poklady“. Ve zdejších teplomilných doubravách s bohatou hájovou květenou roste řada dnes již mizejících druhů rostlin. V lesních porostech se můžeme setkat s lýkovcem jedovatým, brčálem barvínkem, okroticí bílou a dalšími rostlinami nevšedních jmen. Na louce se nacházejí porosty úpolínu evropského, roste zde vstavač májový, občas se objeví i vemeník dvoulistý. Na rozrývaném povrchu travních porostů můžeme vidět všivec lesní i vítod obecný. Že netušíte, jak tyhle rostliny vypadají? Když nám bude příroda nakloněna a nabídne nám co nejvíce ze svého bohatství, poznáme je při botanické vycházce s RNDr. Mgr. Miroslavou Šandovou. A pokud se budeme pozorně dívat, zahlédneme třeba datla, strakapouda nebo brhlíka a další druhy ptáků, kteří se zabydleli v dutinách místních starých stromů. Trasa vycházky je zhruba 7 km dlouhá, počítejte s převýšením asi 125 m (budeme stoupat z Kornatic k přírodní rezervaci).

není vypsaný žádný termín