Setkání s kubismem

Přednáška

Máte rádi moderní malířství? Chcete se dovědět víc o výtvarných směrech, které se ve 20. století vystřídaly? Proč je jich tak mnoho? Je to jen bezbřehá svoboda, nebo je tu nějaký vývoj? Odpovědi na tyto otázky můžete najít v kurzu Akademie třetího věku, který chystáme od září 2023 a který se tematicky bude věnovat malířství 20. století. Nahlédnout do něj ovšem můžete už teď díky ochutnávkové lekci. Malířka a výtvarná pedagožka Lydie Šloufová se s vámi podělí prostřednictvím bohaté obrazové dokumentace o to, jak rozumět dílům Pabla Picassa, ale i Emila Filly a řady dalších českých autorů.

není vypsaný žádný termín