Smysluplné rozhovory s Vítkem Novotným a Evou Haunerovou

Přeskočme zdvořilostní fráze a pojďme si povídat o tématech, která jdou do hloubky. O našich radostech, starostech, snech i bolestech. Ve skupině 10 lidí budeme losovat kartičky s otázkami, o kterých se běžně nebavíme, a které by nás měly vést k zamyšlení a sdílení. Například: Na co se teď těšíš? Co nového jsi nedávno nově zkusil/a a bavilo tě to? Na co myslíš, když ráno vstáváš? Nad některými tématy můžeme diskutovat, některá v rychlosti přejít. Vše záleží na rozpoložení skupiny. Samozřejmostí je, že se každý může vyjádřit a současně nikdo nebude nucen odpovídat na otázky, na které nechce. Pojďme se trochu zastavit v každodenním shonu a povídat si.

není vypsaný žádný termín