Trénování paměti

Přijďte si vyzkoušet nejrůznější typy cvičení zaměřené na různé oblasti paměti, které při dlouhodobém tréninku vedou k jejímu zlepšení. Svou paměť budete moct prověřit při cvičeních na koncentraci nebo na slovní zásobu, při vědomostních, smyslových nebo kreativních cvičeních.

Hlásit se už můžete i na další termín otevřené lekce pro veřejnost, která proběhne 26.8.2021 ve stejný čas.

Děkujeme za zveřejnění akce na portálu Kudy z nudy.

není vypsaný žádný termín