Václav Karel: Obrazy, ilustrace, pohádkový svět; Linky komiksu

Komentovaná prohlídka výstav

Navštivte s námi plzeňskou Západočeskou galerii, kde probíhají dvě výstavy s názvem Václav Karel: Obrazy, ilustrace, pohádkový svět a Linky komiksu.

Výstava děl Václava Karla je uspořádána ke 120. výročí umělcova narození. Západočeská galerie v Plzni má ve svých sbírkách několik autorových maleb a především ucelený soubor více než dvou desítek ilustrací k Erbenovým Českým pohádkám. Spolu s několika ukázkami knih tvoří tyto práce stěžejní část výstavy.

Druhá výstava Linky komiksu se zaměřuje na zásadní součást komiksu, kterou je kresba. Ta v sekvencích tvoří příběh, obrazové vyprávění. Komiksový autor musí zvládnout udržet výrazný styl, atmosféru příběhu v obrazovém vyprávění v řadě za sebou jdoucích obrazových sekvencí. Jaké jsou a byly kresebné možnosti výrazného českého komiksu? Jak se umělci vzájemně inspirovali?

Oběma výstavami ve výstavní síni 13 nás s komentářem provede Mgr. Jiří Hlobil, který má pro vás připravený i film o českém malíři a ilustrátorovi Bimbo Konečném.

není vypsaný žádný termín