Za přírodou ke Spálenému Poříčí

Přírodovědná vycházka

Ve Spáleném Poříčí zamíříme nejprve k ekologickému centru, kde se dozvíme něco o ekosystémech naší krajiny a budeme mít možnost se podívat i do místní záchranné stanice zvířat. Pak nás čeká asi 4kilometrová vycházka okolo rybníka Hvížďalka a směrem Hořehledům a zpátky do Spáleného Poříčí. Cestou si budeme povídat o tom, jak funguje ekosystém louky, pole nebo lesa, ale i rybníka a potoka. Čím jsou ohroženy a jak jim můžeme pomoct. Zaměříme se i na zajímavé druhy rostlin, které při naší vycházce potkáme. Průvodcem nám bude Ing. Petr Pelikán ze spálenopoříčského ekocentra, které provozuje místní organizace Českého svazu ochránců přírody.

není vypsaný žádný termín