Život na Šlovickém vrchu

Přírodovědná vycházka

Šlovický vrch se roku 2018 stal domovem malého stáda exmoorských koní a jejich hlavním úkolem je spásání zdejšího porostu. Divocí koně tak pomáhají udržovat unikátní biotop potřebný pro život chráněných druhů. Daří se zde například kriticky ohrožené žábě kuňce žlutobřiché, žijí zde i korýši listonoh letní a žábronožka letní nebo vzácní motýli. Pojďme společně objevovat a obdivovat přírodní bohatství Šlovického vrchu a proniknout do souvislostí, které se k jeho ochraně vážou, a to v doprovodu věci znalého odborníka Ondřeje Peksy. Kromě toho se krásně projdeme a z kamenné mohyly na vrcholu Šlovického vrchu se pak ještě můžeme rozhlédnout do kraje. Bližší informace při přihlášení.

není vypsaný žádný termín