Trénování paměti 14. 4. 2020

Opět vás zdravíme z TOTEMu a přinášíme další úkoly na trénování paměti…

Prvním úkolem je z obrázku určit název města… (řešení se dozvíte příště).

 

Dalším úkolem je Počítání před usnutím

Zkuste si ke každé číslici vybavit písničku, ve které se o ní zpívá, případně má číslovku přímo v názvu. Lidové písničky, folkové i z oblasti současné tvorby.

1…………………………………

2…………………………………

3…………………………………

4…………………………………

5…………………………………

A tak dále…

A nepolevujte. „Pětatřicátníci„ nejsou zdaleka poslední! Při poslechu hudby často slyšíme slova, ale jejich význam nevnímáme. Je to proto, že mozek v tu chvíli pracuje jinak, než když posloucháme mluvené slovo. Melodie část naší pozornosti odvádí. Proto si zpravidla velmi málo pamatujeme také jména autorů písňových textů a mnohem snáz si zapamatujeme jména těch, kteří jejich slova v písních interpretují.

 

A následují početní úkoly

U níže uvedené řady čísel:

  • Řekněte, kolik písmen má každá číslice (např. číslice 3 má tři písmena, číslice 5 má tři písmena, atd.)
  • Sečtěte čísla postupně v řadě za sebou (např. 1. řada  3+5 = 8…8+7 = 15, atd.)
  • Sečtěte čísla postupně ve sloupci pod sebou (např. 1. sloupec 3+7 = 10…10+9 = 19, atd.)
3 5 7 10 8 5 10 3 4 10
7 10 8 2 3 4 10 5 10 8
9 8 10 2 10 10 2 6 3 7
2 1 9 1 5 1 3 9 5 5
8 1 2 3 2 7 1 9 8 4
9 5 9 7 7 2 7 9 7 1
10 9 5 1 4 5 8 7 5 1
4 5 1 9 8 3 7 6 8 10
5 5 1 7 1 6 9 6 2 2
7 3 8 9 10 9 6 6 3 10

 

A poslední úkol je Trénink asociací:

Spojte slova do řetězce představ, použijte mnemotechnickou pomůcku a zapamatujte si už navždy jména sedmi trpaslíků.

Nachlazený, jízlivý profesor podřimuje a ušmudlaný, stydlivý student se šťastně směje.

Tak jak se trpaslíci ze slavné pohádky jmenují?

Řešení:

Kejchal, Rejpal, Prófa, Dřímal, Šmudla, Stydlín a Štístko.