Trénování paměti 18. 5. 2020

1. cvičení (logická hádanka)

Kupec
Do Milána přijel kupec, aby prodal svou sbírku vzácných drahokamů. Ráno prodal třetinu kamenů, odpoledne prodal polovinu těch, které mu zbyly, a večer, když se chystal k odjezdu, od něj jeden šlechtic koupil poslední tři drahokamy. Kolik vzácných kamenů přivezl kupec celkem do Milána?

2. cvičení (slovní zásoba – doplňování veršů)

Příklad: trám – krám – rám…

Pokračuj podobně i s jinými slovy: šiška, drak, dálka, tlapka

3. cvičení (kreativita)

Vyber si znak svého znamení horoskopu a nauč se ho namalovat

4. cvičení

Co znamená, když se řekne… DŽUZNA

Vaše Marie

 

Řešení dnešních úkolů:

1. cvičení: 9 drahokamů

2. cvičení: Zarýmujte si samostatně…

3. cvičení: Je to vaše znamení, snažte se…

4.  cvičení: DŽUZNA = jáma, velká díra. Svůj původ má toto slovo v pravoslovanštině, kde dúzi znamenalo velký. Dnes se v expresivním vyjadřování používá v Čechách i a Moravě.