Trénování paměti 25. 5. 2020

1. cvičení (hádanka)

O jaké přísloví vědecky vyjádřené se jedná?

Kdo neobdržel nic z vyšších sfér, nemá možnost zajistit si náhradu obchodní transakcí v místě distribuce léčiv.

2. cvičení (podivné součty)

Rozluštíte význam uvedeného výsledku?

6 + 4 = 210 8 + 5 = 313 7 + 6 = 113
9 + 2 = 711 5 + 2 = 37 9 + 8 = 117

3. cvičení (sémantická paměť s logikou)

Zkuste rozluštit názvy českých měst:

Např. Lichoměř – Sudoměř

Toběslav Ojídlo Zimoměř
Podzimík Zkrátkajov Chotěstav
Orelov Náběh Nižkov
Napapila Záporno Kašelřov

4. cvičení (procvičení slovní zásoby)

Čas čarodějnic je sice pryč, ale zkuste si jedno cvičení na rozšíření slovní zásoby. Slovo čarodějnice si rozdělte na slabiky a z nich vymyslete slova, která slabikou začínají.

ča (čabajka, čalounění, čas…)

ro (robotika, rodina, roh…)

děj (dějepis, dějiny, děják…)

ni (Nina, Nil, nikdy…)

ce (celer, cenovka, celta…)

5. cvičení (přísloví a části těla)

  • Zalíbila se mu, padla mu do…
  • Naložila si spoustu starostí na svá…
  • Nevěřím ti, vodíš mě za…

Jaká další podobná přísloví existují?

 

Vaše Marie

 

Řešení dnešních úkolů:

1. cvičení: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

2. cvičení:  6 + 4 = 210 —> 6 – 4 = 2 a 6 + 4 = 10 —> 210

Když na to přijdete, tak už je to snadné…

3. cvičení:  Soběslav, Jeseník, Sokolov, Napajedla, Ostrava, Prostějov, Náchod, Kladno, Jaroměř, Chotěboř, Vyškov, Rýmařov

4. cvičení: Řešení je naznačené, dále pokračujte sami

5. cvičení: …do oka, …na svá bedra, …za nos