Trénování paměti 30. 11. 2020

Vážení přátelé,

přicházíme s další dávkou „duševní“ potravy. Připravovaly jsme ji s nadějí, že se snad už rýsuje nějaká změna, ale nechceme to zakřiknout. Uvidíme, co nám vláda připraví. Zatím pilně pracujte v teple domova, počasí nás ani ven neláká, i když pro správného turistu a milovníka přírody není žádné počasí špatné. V TOTEMu se stále něco děje, samozřejmě bez klientů, ale jsou už připravené malé dárečky, které budete moci zakoupit sobě nebo svým blízkým a dotvořit. Dobrovolníci pilně roznášejí TOTEMové adventní noviny, některým i tyto materiály. Zkrátka vše spěje k tomu, že se možná ještě do Vánoc potkáme. Počkáme si, že?

Aby se nám všem zachovalo dobré zdraví, veselá mysl a pohoda v tomto předvánočním čase upřímně přejí

Vaše Jana a Mirka.

Nová dávka zábavných cvičení z trénování paměti…

Dnes se více zaměříme na čísla.

1. cvičení: Zrcadlové čtení

Pokuste se přečíst známá česká přísloví, která jsou napsána zrcadlově.

2. cvičení: Počítání bez kalkulačky

Pokuste se spočítat uvedené početní příklady bez použití kalkulačky.

3. cvičení:

Vymyslete co nejvíce obcí a měst, které mají název odvozený od názvů stromů, povolání, jmen a zvířat.

  • stromy 
  • povolání 
  • jména 
  • zvířata 

 

4. cvičení: Šifrování

Máte dané klíčové slovo M I R A B E L K A. Ke každému písmenu tohoto slova je přiřazeno určité číslo (viz níže). Podle tohoto klíče zkuste zašifrovat slova uvedená v levém sloupci a zapište je. Pak zkuste naopak rozšifrovat číselné kódy uvedené v pravém sloupci a vytvořená slova zapište.

M I R A B E L K A
1 2 3 4 5 6 7 8 4

 

KLAM 5348
MRAK 7456
MELA 83452
KABELA 7234
KAREL 84567
RAK 835
KARAMEL 538
KAL 748
BREK 14754
BARMA 547
MARAL 12384
MIREK 761
LARA 368
KAR 543
MALI 635

 

5. cvičení: Vědomostní test

1. Kdo první vstoupil na měsíc?

a) Jurij Gagarin
b) Frank Borman
c) Neil Armstrong

2. Co je tapas?

a) slangové označení pro nerozhodného člověka
b) španělské jídlo
c) španělský druh vína

3. V jakého tvora se proměňoval čaroděj Rumburak v seriálu Arabela?

a) sova
b) kocour
c) havran

4. Kterou operu nesložil Bedřich Smetana?

a) Libuše
b) Dalibor
c) Šárka

5. Co je stratosféra?

a) součást zemské atmosféry
b) součást mozku
c) strategická oblast NATO

6. Kterou část těla vám vyšetří na EEG?

a) srdce
b) mozek
c) žaludek

7. Na jaké české železniční trati leží nejdelší tunel?

a) Praha – Děčín
b) Praha – Plzeň
c) Praha – Pardubice

 

6. cvičení:

Určete, kolik nohou mají následující druhy zvířat.

a) křižák obecný g) volavka červená
b) mandelinka bramborová h) čolek horský
c) klokan rudý i) klíště obecné
d) páv korunkatý j) veš šatní
e) šváb americký k) ještěrka zelená
f) sekáč rohatý l) pokoutník domácí

 

Domácí úkol:

Na obrázku vidíte ženu. Zodpovězte si otázky u obrázku. Čím déle budete obrázek sledovat, tím více uvidíte.

 

Citáty

Tentokrát se zaměříme na citáty J. A. Komenského, českého humanisty, filozofa, teologa, spisovatele, historika, pedagogického reformátora světového významu, „učitele národů“, od jehož úmrtí právě uplynulo 350 let.

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.
Tělo nechť každodenní své hýbání má.
Semena nejsou ještě plody.
Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati, než s povětrnou ženou spáti.
Boháči bez moudrosti, co jsou jiného, než vepři v blátě ležící.
Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou.
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.
Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd.

 

 

Řešení cvičení:

1. cvičení (Zrcadlové čtení): Není žalobce, není soudce. Ve zdravém těle zdravý duch. Stará láska nerezaví. I kapka vyhloubí kámen. Všude je chleba o dvou kůrkách. Podle sebe soudím tebe.

2. cvičení (Počítání bez kalkulačky): 67781, 15730, 1336, 3581, 7742, 48, 24426, 94, 28730, 41

3. cvičení:
stromy – např. Horní Bříza, Habrová, Dubí…
povolání – např. Kuchařovice, Kovářov…
jména – např. Jirkov, Janov, Adamov, Ivančice…
zvířata – např. Králíky, Žabovřesky, Zubří, Kobylí…

4. cvičení

klam = 8741, mrak = 1348, mela = 1674, kabela = 845674, Karel = 84367, rak = 348, karamel = 8434167, kal = 847, brek = 5368, Barma = 54314, maral = 14347, Mirek = 12368, Lara = 7434, kar = 843, Mali = 1472

5348 = brak, 7456 =Labe, 83452 = krabi, 7234 = lira, 84567 = kabel, 835 = krb, 538 = brk, 748 = lak, 14754 = malba, 547 = bal, 12384 = Mirka, 761 = lem, 368 = rek, 543 = bar, 635 = erb

5. cvičení: 1c, 2b, 3c, 4c, 5a, 6b, 7b

6. cvičení:

2 nohy: d) páv korunkatý, g) volavka červená
4 nohy: c) klokan rudý, h) čolek horský, k) ještěrka zelená
6 nohou: b) mandelinka bramborová, e) šváb americký, j) veš šatní
8 nohou: a) křižák obecný, f) sekáč rohatý, i) klíště obecné, l) pokoutník domácí