Trénování paměti 7. 12. 2020

Milí přátelé,

čas neuvěřitelně rychle letí a my už máme za sebou 2. adventní neděli a co víc, i první letošní sníh, který zasypal ulice města přesně v první prosincový den. Na náměstí stojí úžasný stromeček (pokud jste ho ještě neviděli, jděte se podívat, hlavně za tmy je opravdu kouzelný), město je vyzdobeno miliony světýlek a ze stánků na náměstí voní svařák. Ze zpráv určitě víte, že vláda začala pomalu rozvolňovat různá opatření a nařízení, proto bychom vám chtěli říct, jak to bude s aktivitami v TOTEMu. I přes již zmiňované rozvolňování opatření jsme se rozhodli, že vás necháme předvánoční čas strávit v pohodlí a bezpečí vašich domovů, proto pravidelné aktivity do konce letošního roku otevírat nebudeme. Pevně však věříme a doufáme, že se společně potkáme v lednu roku 2021.

Stále však přemýšlíme nad tím, co vám ještě nabídnout, s čím novým bychom vás mohli oslovit. A napadli nás dvě věci. Jako první bychom vám chtěli představit novou aktivitu, která je určena pro všechny z vás, kteří mají počítač, notebook nebo tablet a přístup na internet. Jedná se o Pokec s…, což je aktivita, kdy si můžete bezpečně a z pohodlí domova popovídat s námi, pracovníky TOTEMu, virtuálně a online. Každý den je pro vás připravený jeden z nás a jedno zajímavé téma. Jak se do online rozhovoru s námi připojit a jak to celé funguje, zjistíte
na této webové adrese: https://www.totemplzen.cz/bolevec/pokec-s-virtualne-ale-se-vsim-vsudy/.

Pro ty z vás, kteří se chtějí ještě před Vánoci vidět osobně, popovídat si s kamarádkou z kurzu a jen tak na chvíli posedět v TOTEMu u kafíčka a něčeho dobrého na zub, budeme v týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020 pořádat každý den takové předvánoční setkání s omezenou kapacitou lidí. Připravíme pro vás příjemnou atmosféru a to vždy (každý den) v čase od 9:00 hod. nebo od 13:00 hod. Vyberte si den a čas, který vám vyhovuje a rezervujte si místo u koordinátorů aktivity nebo na recepci TOTEMu. Těšíme se na vás.

To je od nás zatím vše, myslíme si, že jsme vás zahrnuli množstvím informací a máte toho až nad hlavu. Užijte si další materiály na trénování paměti, které vám posíláme, a alespoň na chvilku tak zapomeňte na okolní svět a věnujte se jen sami sobě.

Přejeme vám krásné dny a hlavně pevné zdraví.

Za celý TOTEMový tým Vaše Jana a Mirka.

 

Napněte svou mysl a smysly, výsledky si zhodnoťte sami, nemusíte být na sebe přísní…

1. cvičení: Vymyslete co nejvíce asociací k těmto slovům. Jakmile vám dojdou nápady, vytvořte nejméně další dvě. Protože jak se říká: „Když nemůžeš, přidej víc.“

přístup
hranolky
pes
blátivý
koš
košile

2. cvičení: Doplňte název díla tak, jak zní jeho pokračování za spojkou aneb:

1. Fidlovačka aneb…
2. Lesní panna aneb…
3. Krvavé křtiny aneb…
4. Jak utopit doktora Mráčka aneb…
5. Dědictví aneb…
6. Strakonický dudák aneb…
7. Dalskabáty, hříšná ves aneb…
8. Večer tříkrálový aneb…
9. Hobit aneb…
10. Don Juan aneb…
11. Limonádový Joe…
12. Bez roucha aneb…
13. Lucerna aneb…

3. cvičení: Testík

1. Ve které zemi na území bývalého SSSR najdete Černobyl, místo jaderné havárie v roce 1986?

a) Rusko
b) Ukrajina
c) Bělorusko

2. Kdo nakreslil obraz „Guernica“?

a) Salvator Dali
b) Pablo Picasso
c) Edvard Munch

3. Kdo je Kovy?

a) slovenský raper
b) polský tanečník
c) český youtuber

4. Které město se chlubí sochou Piety od Michelangela Buonarrotiho?

a) Řím
b) Florencie
c) Milán

5. Pod jakým pseudonymem vystupoval básník Vladimír Vašek?

a) Vítězslav Hálek
b) Jaroslav Vrchlický
c) Petr Bezruč

6. Který politik je spojen s termínem perestrojka?

a) Vladimír Putin
b) Josef Stalin
c) Michail Gorbačov

7. Ve které zemi vznikla módní značka PRADA?

a) Itálie
b) Španělsko
c) Brazílie

4. cvičení: Pokuste se odhadnout odpovědi na následující otázky.

1. Jaká jsou 3 nejpoužívanější slova v češtině?
2. Jaká jsou 3 nejpoužívanější podstatná jména v češtině?
3. Jaká jsou 3 nejpoužívanější přídavná jména v češtině?
4. Jaká jsou 3 nejpoužívanější slovesa v češtině?
5. Jaké je ve světě nejznámější české slovo, které zdomácnělo ve všech světových jazycích?

5. cvičení: Pokuste se rozšifrovat dřívější zkratky, dnes již neexistující. Uveďte, co znamenají jednotlivá písmena.

TUZEX, ÚBOK, SNDK, SČSP, MLR, KTO, RSFSR, VŘSR, BROLN, SFRJ, NDR, SPN, RVHP, ROH, JZD, PTP

6. cvičení: A teď se trochu rozhýbejte…

Koukněte se na obrázek se šipkami, pusťte si jakoukoliv rytmickou hudbu, třeba i z rádia. Se zrakem stále upřeným na obrázek pohybujte do rytmu rukama podle šipek. Můžete zvolit pomalejší i rychlejší rytmus. Začínejte vždy tak, aby psaný text byl nahoře. Je to velice zábavné!

7. cvičení: Na dalším obrázku je zobrazen sraz dvojníků. Pět účastníků se ale ztratilo. Takže 5 účastníků nemá na srazu dvojníka. Najděte, kteří to jsou, případně je namalujte do volných políček.

8. cvičení: Malý kvíz

Vánoce jsou skoro za dveřmi, proč si (samozřejmě v duchu) nezazpívat? A co třeba „Tichou noc“?

1. Píseň vznikla

a) v Oberndorfu
b) v Innsbrucku
c) ve Vídni

2. Původní partitura je psána pro

a) harmoniku a sbor
b) kytaru, 2 hlasy a sbor
c) loutnu a dva hlasy

Domácí úkol

Sestavte větu, v níž budou výhradně dvouslabičná slova. Když budete pilní, další věta může být z tříslabičných (čtyřslabičných) slov.

Citáty

„Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.“ Rochefouldcauld
„Kdo je samý med, toho neoblizuj.“ České přísloví
„Paměť je zvláštní síto: podrží všechno dobré od nás samých a všechno špatné od těch druhých.“ Brudzinski
„Víc než znát sto lidí podle vidění je znát jednoho jménem.“ Kazašské přísloví
„Snobové se chovají, jako by zplodili své vlastní předky.“ Francouzské rčení
„Výchova je příklad a láska, nic víc.“ Frobel
„Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás.“ Legouvé
„Výchovná zásada: Dospěla-li lenost k mozku, už je pozdě na rákosku.“ J. Žáček
„Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk naprosto nemá čas.“ A. Maurois

 

Řešení:

2. cvičení:

1. Fidlovačka, aneb Žádný hněv a žádná rvačka.
2. Lesní panna aneb Cesta do Ameriky.
3. Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové.
4. Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.
5. Dědictví aneb Kurvahošigutntag.
6. Strakonický dudák aneb Hony divých žen.
7. Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert.
8. Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete.
9. Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky.
10. Don Juan aneb Kamenná hostina.
11. Limonádový Joe aneb Koňská opera.
12. Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu.
13. Lucerna aneb Boj o lípu.

3. cvičení: 1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6c, 7a

4. cvičení:

1. a, být, ten
2. pán, život, člověk
3. jiný, celý, velký
4. být, mít, moci
5. robot – poprvé jej použil Karel Čapek ve svém dramatu R.U.R. jako synonymum pro postavu umělého člověka

5. cvičení:

TUZEX – tuzemský export
ÚBOK – ústav bytové a oděvní kultury
SNDK – Státní nakladatelství dětské knihy
SČSP – svaz československo-sovětského přátelství
MLR – Maďarská lidová republika
KTO – Kamarádi táborových ohňů
RSFSR – Ruská sovětská federativní socialistická republika
VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce
BROLN – Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
SFRJ – Socialistická federativní republika Jugoslávie
NDR – Německá demokratická republika
SPN – Státní pedagogické nakladatelství
RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci
ROH – revoluční odborové hnutí
JZD – jednotné zemědělské družstvo
PTP – pomocný technický prapor

8. cvičení: 1a, 2b