Vánoční trénování paměti 21. 12. 2020

Milí přátelé,

ten čas tak neuvěřitelně rychle letí, už tu máme Štědrý den a konec roku. Co k letošnímu roku říci… určitě nebyl takový, jaký jsme si ho představovali. Pro všechny z nás byl tento rok nesmírně vyčerpávající, a to jak po stránce fyzické, tak především psychické. Moc nám chybíte, schází nám naše hodiny Trénování paměti, vaše neustálé štěbetání, překřikování, dohadování, zvonění mobilních telefonů při hodině a smích. Je tu bez vás smutno…TOTEM byl vždy veselé a rušné mraveniště, kde se to hemžilo jak námi, pracovníky, tak především vámi, klienty. V letošním roce ruch v mraveništi ustal a je to takové divné. Jsme ale optimisté a pevně věříme, že se v příštím roce budeme opět setkávat a užívat si společné chvíle.

Přejeme vám klidné a pohodové vánoční svátky, do nového roku hlavně hodně zdraví, protože letos jsme víc než kdy jindy zjistili, že to je opravdu to nejdůležitější. Mějte veselou mysl, najděte si každý den důvod se zasmát, naučte se pochválit se, třeba i za nějakou drobnost. Myslíme na vás, jste v našich myslích i srdcích. Užijte si Vánoce, opatrujte se a těšíme se v lepších časech na viděnou.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Vaše Janina a Mirka.

 

Letošní poslední úkoly z trénování paměti jsme ladily do vánoční atmosféry…

1. cvičení: Zapátrejte ve své paměti, a vzpomeňte si na zeměpisné názvy, ve kterých se vyskytuje název nějaké barvy.

2. cvičení: Do vánoční koledy doplňte vynechaná slova. Řešení pak najdete na obrázku níže. Koledu si můžete zazpívat potichu pro sebe, nebo pořádně nahlas.

Štěstí, zdraví, pokoj svatý _______________,
nejprv panu _______________, pak _______________.
Zdaleka se beřeme, _______________neseme,
co jest se nám přihodilo_______________.

Narodil se tam _______________, posílá mne _______________,
byste mu koledy _______________, však já mu ji dám.
Chlebíček nechce _______________, nakrmila ho _______________,
Radš tolárek neb _______________máte _______________!

Pěkně prosím, odbuďte mě, _______________,
ještě musím do _______________dítko _______________.
Dítko je to bohatý, v nebi vám to _______________,
že se budete po smrti s ním _______________.

3. cvičení: Vánoční křížovka

4. cvičení: Testík

1. Co je „pixie“?

a) druh ženského účesu
b) druh morčete
c) společenská hra

2. Kterou oblastí fyziky se zabývají Kirchhoffovy zákony?

a) elektrotechnika
b) mechanika
c) termika

3. Co znamená „In dubio pro reo“?

a) padni komu padni
b) není trestu bez zákona
c) v pochybnostech ve prospěch obviněného

4. Kdo patří do Klubu navždy 27 neboli Forever 27 Club?

a) John Lennon
b) Edith Piaf
c) Jim Morrison

5. Od kterého roku se hraje loterie Sportka?

a) 1957
b) 1967
c) 1977

6. Co znamená výraz „hype“?

a) humbuk
b) vtip
c) lež

7. Který stát má vodní plochu, jíž se říká Mrtvé moře Evropy?

a) Izrael
b) Řecko
c) Španělsko

 

5. cvičení: Jako dárek máte od nás Anděla strážce, kterého si můžete vyzdobit, případně do každého prázdného kolečka vypsat své přátele, mazlíčky nebo dárky, po kterých toužíte.

 

Domácí úkol

Věděli byste, v jakých zemích nosí dárky…? Přiřaďte správně.

a) Ježíšek 1. Španělsko
b) Santa Claus 2. Švédsko
c) Děda Mráz 3. Čechy
d) Papá Noel 4. Rusko
e) Čarodějnice Befana 5. Itálie
f) Skřítci 6. USA

 

Citáty

„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok.“ Charles Dickens
„Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale po celý dlouhý rok, radost obdarovávat druhé, je radost, která se vám vrací zpět.“ Whittier
„Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě.“ Warner
„Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem.“ anonym

 

Na závěr vám ještě přinášíme několik krásných vánočních a novoročních přáníček, které nám poslala jedna klientka.

Za krásným novým rokem,
vykročme křepkým krokem,
hůlky a GS Condro nám pomohou
zůstat na nohou.
Stálé zdraví a štěstí maličko
je moje skromné přáníčko
do roku 2021.

Halelujá, halelujá!
Přepadla nás zimní fuja.
Pod sněhem jsou chodníky.
Halelujá, halelujá!
Srdce nám však neomrzá.
Jen pozor na kotníky.

Ó Vánoce, dlouhé nese,
mráz i sníh a ledovice,
vanilkové rohlíčky,
koledníci, písničky.
Pohodový čas za rok přijde zas.

Vzduchem přitančila první vločka,
na římse ji vítá naše kočka.
Diví se její něze, běli,
pak umyje si vousky,
na cizí krásku si drápky brousí.
Vezme ji do tlapky.
Ale ouha!
Po vločce zůstala
slzička pouhá.

Hoj, ty Štědrý večere,
dnes komerční svátku,
jaká ještě překvapení
budou v řadě dárků:
vodné, jízdné, potraviny,
DPH či důchody.
Dej nám, Bože, v roce 2021,
kapku naděje a
kapku pohody.

 

 

Řešení:

3. cvičení – Vánoční křížovka: 1. vločky, 2. věnec, 3. stromeček, 4. Eva, 5. Silvestr, 6. Betlém, 7. Nový rok, 8. salát, 9. vánočka, 10. jablko, 11. cukroví, 12.jmelí; tajenka: VESELÉ VÁNOCE

4. cvičení –  Testík: 1a, 2a, 3c, 4c (do tohoto klubu patří hudebníci, kteří zemřeli ve 27 letech), 5a, 6a (tímto slovem se označuje humbuk, bombastická reklama, halasná propagace), 7b (mořská laguna La Manga ve Španělsku má podobné složení vody jako izraelské Mrtvé moře)

DÚ: a3, b6, c4, d1, e5, f2