Hotovo, část tras kolem rybníků vyčištěna!

Odpadu „NE!“ řekla desetičlenná skupina čtvrteční procházky se záměrem projít se na vzduchu, udělat něco pro sebe, ale zároveň pomoci naší nejbližší přírodě zbavit se nevzhledného odpadu. Jak se vám líbí procházet se po krásných cestách kolem našich rybníků, když tam potkáváte plastové lahve, nedopalky od cigaret a jiné odpadky? Nebylo by to lepší bez nich? Trasu kolem studánky Petrovky, Šídlovského rybníku a rybníku Kamenného účastníci vyčistili, nasbírané odpadky roztřídili a vyhodili do určených kontejnerů. Mezitím jsme stačili probrat spoustu témat, která se týkala třídění odpadů v domácím prostředí, využívání obalů a také toho, jak co nejméně odpadu produkovat a přemýšlet o tom už při samotném nákupu atd. Nechyběla malá odměna v podobě horkého čaje a domácí bábovky.

Kam půjdeme příště? Máte nějaké tipy? A půjdete s námi?

Další fotografie z procházky pro radost přírody najdete zde.