Katedrála sv. Bartoloměje, dominanta Plzně

Ve čtvrtek 11. 4. 2024 jsme si užili komentovanou prohlídku katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Prožili jsme odpolední hodinku v místě, které je úchvatné. Monumentální katedrála je opravdu nádherná, měli jsme také štěstí na krásné počasí a sluníčko, které nám svítilo přes vitrážová okna a vytvářela se tak dokonalá mozaika tvarů a barev.

Naším průvodcem byl pan Jan Fait, kterému bych touto cestou chtěla moc poděkovat. Nejen že jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie a současnosti katedrály, ale také dokázal odpovědět na všechny naše zvídavé dotazy.

Kostel sv. Bartoloměje byl postaven brzy po vzniku města, tedy na konci 13. století. Stavba jako taková měla dost pohnutý osud, kdy byla zasažena požárem i vyrabována. Dnešní podoba katedrály je ze 14. / 15. století a její jediná věž (původně měly být věže dvě) je se svými více než 102 metry výšky nejvyšší kostelní věží v ČR.

Zajímavé také bylo dozvědět se, že kostel sv. Bartoloměje se stal katedrálou teprve v roce 1993, kdy bylo v Plzni zřízeno plzeňské biskupství. Katedrála se pyšní krásným presbytářem, v jehož čele stojí původní hlavní oltář s Plzeňskou Madonou a sochami svatých. Najdeme tam samozřejmě také sv. Bartoloměje, který bývá vyobrazen s nožem. Víte proč? Sv. Bartoloměj zemřel velmi drastickou smrtí, byl totiž stažen z kůže.

Pokud se chcete o plzeňském architektonickém skvostu dozvědět více informací, podívejte se zde. Určitě doporučujeme jít se do katedrály podívat, ať už „jen“ na chvilku sami, nebo právě s profesionálním průvodcem. Zážitek je to nezapomenutelný.

A ještě jedna otázka zůstala nezodpovězena… Byla to jediná otázka, na kterou náš průvodce neznal odpověď. Tato otázka zní: „Proč je katedrála sv. Bartoloměje zasvěcena právě sv. Bartolomějovi?“ Pokud na tuto otázku znáte odpověď, budeme moc rádi, pokud nám ji napíšete na mail pittnerova@totemplzen.cz.