Některá pohlazení vás překvapí…

Občas má člověk pocit, že život kolem jede jako pendolino a rychlý sled obrazů za oknem už nestíhá ani vnímat a ani si uvědomovat. Občas už ani nepřemýšlím o tom, co dělám a proč to dělám. Moje intuice říká, je to dobrá věc a tak pokračuji a občas se i ztrácím.

A pak najednou odněkud přilétne nečekané pohlazení a já zas naprosto přesně vím, proč děláme to, co děláme, a máme z toho radost.

Jedno takové pohlazení přišlo nedávno z rodinného centra Na schodech v Černicích, které se věnuje zejména dětem a rodinám, ale pomalu začíná příbírat i seniorskou cílovou skupinu a k mé veliké radosti se jim opravdu daří… A tak si dovolím sdílet dopis, který přilétl emailovou poštou… jednak pohladil a jednak přináší důležitou zprávu pro všechny, kteří se pouštějí do nových věcí – a to, že každá nová věc potřebuje svůj čas, víru a trpělivost…

„Milá paní Fajfrlíková,

po roce fungování našeho seniorského Klubu 65+ v rodinném centru Na Schodech v Černicích, mám chuť  Vám napsat a zase Vám po čase poděkovat za úvodní popostrčení.

Náš klub se rozjížděl pozvolna, covid naši činnost párkrát zastavil. Na první setkání přišla jedna seniorka a já měla strach, že už se příště neukáže ani ta. Teď v červnu se nás loučilo 13.

Naše „babičky“ mají moc pěknou partu. Scházíme se jednou za čtrnáct dní na dopoledne. Střídáme se, kdo na setkání upeče něco ke kávě. Většinou něco vyrábíme, hrajeme hry, povídáme si, zpíváme lidovky. Měli jsme besedu s lesním pedagogem, literární sedánek, vyrábění s dětmi ze školky a další. Poslední setkání proběhlo v kavárně hotelu Continental s fotografem panem Plzákem, který vzpomínal na svou mnohaletou praxi.

Vyrazili jsme i autobusem do Mariánských lázní a na podzim plánujeme další výlet, besedy atd.

Nebýt Vašeho příkladu a motivace do začátku, třeba bychom to po prvních pokusech bývaly vzdaly. Neaspirujeme na to, že zaujmeme všechny seniory z Černic, zatím jsme nedokázaly přilákat jediného seniora-muže. Ale setkání nás velmi těší, vždy je provází krásná atmosféra a je vidět, jak se všechny účastnice těší a společný čas si užívají.

Děkujeme za Váš příklad a inspiraci, kterou šíříte do světa. Moc si Vaší práce vážíme.

Přeji hezké dny ze Schodů, Oli Mourková“

Já moc děkuji za toto pohlazení, infúzi do žil pro nás všechny TOTEMáky a přeji, aby bylo více senior(ů)ek a spousta společné radosti v dalších dnech…

Vlasta Faiferlíková, ředitelka TOTEM, z.s.