Objevte moderní malířství, ponořte se do dějin nebo prožijte příběhy z moře…

aneb Akademie třetího věku vám nabízí volná místa ve svých kurzech

V nadpisu se skrývají tři témata, která čekají na své příznivce. Ještě můžete rozšířit řady těch, kteří se už rozhodli a přihlásili se. Že nemáte čas každý týden navštěvovat nějaký kurz? To vůbec nevadí – setkání Akademie třetího věku se v rámci jednoho tématu odehrávají jednou měsíčně. Není to tedy tak velký závazek, jak by se na první pohled mohlo zdát, a přesto máte příležitost dozvědět se řadu zajímavých věcí a užít společnost lidí s podobným zájmem. Jdete do toho?

Malířství 20. století

Máte rádi moderní malířství? Chcete se dovědět víc o výtvarných směrech, které se ve 20. století vystřídaly? Proč je jich tak mnoho? Je to jen bezbřehá svoboda, nebo je tu nějaký vývoj? Odpovědi na tyto otázky můžete najít v kurzu, který se právě malířství 20. století bude věnovat. Malířka a výtvarná pedagožka Lydie Šloufová se s vámi prostřednictvím bohaté obrazové dokumentace podělí o to, jak rozumět dílům světových malířů, ale i českých autorů.

Probíhá 1x měsíčně ve středu od 13:30 h., poplatek 250 Kč / 4 setkání v zimním semestru.

Labyrintem českých dějin

Historička Eva Němečková nás provede nejen historií českých zemí od středověku do konce raného novověku, ale i různými aspekty společenského života společnosti oné doby. Kromě „suchých“ letopočtů, kterým se (bohužel) nevyhneme, se tedy podíváme, jaké bylo např. postavení žen a dětí, jak se žilo ve městě, nebo na vesnici, jaký vliv na život lidí měla církev, nebo v jakých poměrech pracovali řemeslníci a na hospodářské poměry obecně atd.

Probíhá 1x měsíčně ve čtvrtek od 16:00 h., poplatek 250 Kč / 4 setkání v zimním semestru.

Láska, válka a život na vlnách moří a oceánů

Námořník, milovník moře, spisovatel a nadšenec do historie a kultur cizích zemí Jiří Frank se s vámi v minulých semestrech podělil o své zážitky z cest po moři a ze života na lodi. Tentokrát vám bude povídat o slavných i méně známých námořnických příbězích a historických událostech tak, jak jste je dosud neznali. Uslyšíte příběhy, osudy i legendy postav, které na moři prožili lásku, dobrodružství i nebezpečí válek.

Probíhá 1x měsíčně ve čtvrtek od 9:00 h., poplatek 250 Kč / 4 setkání v zimním semestru.

Pár volných míst by se našlo i v některých dalších kurzech Akademie třetího věku, např. Základy astronomie, Toulky se Lvem domovem, Ekologie a ochrana životního prostředí… Chcete vědět víc? Zeptejte se…

Podrobné informace a přihlášení:

Bc. Jakub Kladiva, tel.: 736 489 754, kladiva@totemplzen.cz
nebo Mgr. Michaela Rubášová, tel.: 608 744 002, rubasova@totemplzen.cz