Odreagování se s arteterapií

V dubnu jsme v TOTEMu uskutečnili poprvé aktivitu Arteterapie pro seniory. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se akce uskutečnila pokusně online a ukázalo se, že i v této distanční formě je možné společně výtvarně tvořit!

Účastnice se připojily z domova přes své počítače, nachystaly si výtvarné materiály dle instrukcí a mohlo se začít. Připojily se tři dámy – seniorky, které spojuje záliba ve výtvarném umění. Nejprve jsme si pomocí funkce sdílení obrazovky promítly krátkou prezentaci na téma arteterapie a vysvětlili si, oč vlastně jde. Poté se dámy pustily do tvorby v klidu svého domova a po skončení jsme se společně na dálku sešly nad vytvořenými obrázky (které jsme si zaslaly elektronickou cestou vyfocené) a povídaly si o nich. Tvořily jsme koláže a výsledná díla můžete vidět na snímcích zde u článku.

Arteterapie se liší od klasických kurzů kreslení, malování a tvoření v tom, že zde nejde o to naučit se řemeslným dovednostem a vytvářet krásná dílka. Není zde tedy nutná předchozí výtvarná zkušenost či dovednost. Záměrem arteterapie (v překladu „léčba uměním“) je zejména psychické uvolnění, odreagování a poznání sebe sama. Skupinová práce pak má přínosy v oblasti komunikace a rozvíjení schopnosti sdílet své pocity a myšlenky s druhými.

Chcete se k nám připojit a zkusit si arteterapii v malé skupince podobně naladěných seniorů?

Další setkání jsou naplánovaná na pátek 21. 5. a 25. 6. 2021, nutná je rezervace místa předem.

V případě zájmu kontaktujte Petru Horákovou, tel.: 732 343 947, e-mail: horakova@totemplzen.cz