Seniorkapela jako čestný host vyhánění zimy se Zoologickou zahradou v Plzni

Dne 27. 2. 2022 měla naše TOTEMová Seniorkapela nelehký úkol, a to pomoci vyhnat zimu z plzeňské kotliny. Doprovázela průvod masek hudbou a dodávala vřelou atmosféru, která je samotné i všechny účastníky hřála při větrném odpoledni.

Začátek průvodu byl v Zoologické a botanické zahradě města Plzně a na statku Lüftnerka se hned setnula hlava línému slaměnému kohoutovi a také tu došlo k souboji mezi Jaromilci a Zimomilci. Další zastávkou průvodu se stala část „Kilometrovky“ u Kalikovského mlýna, tam odehrálo zapálení a utopení Morany i očekávané odměňování nejlepších masek. Zde již na průvod čekala Seniorkapela a zahrála pár písniček.

Potom se kapela vozem taženým koňmi přesunula i s ostatními účastníky před plzeňskou radnici na náměstí Republiky, kde program završilo uložení zimy do rakve a konečné vyhnání zimy. Za hudebního doprovodu muzikantů a zpěvu příchozích se zde uskutečnila soutěž v pojídání koblih a nejlepší jedlíci pak byli prohlášeni za Plzeňského koblížkového krále a prince.

Akce se zúčastnila přibližně stovka lidí a velká řada z nich dokonce ve stylových masopustních maskách. Ani členové naší Seniorkapely nezůstali s kostýmy pozadu, přesvědčte se sami na přiložených fotografiích. Všem se odpoledne velmi líbilo a těší se na příští hraní a větší zapojení jejich posluchačů i do tance.

Kdy je nejbližší příležitost si kapelu přijít poslechnout a případně si i zatančit?

Už 8. 3. 2022 od 15:00 hod. na Tanečním odpoledni v TOTEMu v Bolevci a nebo o týden později 15. 3. 2022 opět od 15:00 hod. tentokrát v TOTEMu na Nové Hospodě.

Více informací v měsíční nabídce jednorázových akcí obou center: